گروه مهندسین بام شیب

طراحی ، نظارت ، اجرا

+(98)1152333072
bamshib.company@gmail.com

خدمات

طراحی و اجرای طرح ها و پروژه های ساختمانی

انجام هر نوع عملیات پیمانکاری

مشاوره ، نظارت و اجرا کارهای ساختمانی

تهیه مواد و مصالح و لوازم و قطعات واردات و تامین کننده تجهیزات دکوراسیون