گروه مهندسین بام شیب

طراحی ، نظارت ، اجرا

+(98)1152333072
bamshib.company@gmail.com

دانشگاه سماء واحد ساری

دانشگاه سماء ساری به مساحت تقزیبی 2800 متر مربع در استان مازندران شهرستان ساری بلوار اصناف قرار داشته و گروه مهندسین بام شیب افتخار همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی جهت ساخت این پروژه را داشته و به آن افتخار می کند.