گروه مهندسین بام شیب

طراحی ، نظارت ، اجرا

+(98)1152333072
bamshib.company@gmail.com

دانشگاه سماء واحد ولنجک

واحد دانشگاهی سماء ولنجک در سال 1387 توسط گروه مهندسین بام شیب ساخت و اجرا گردید . این پروژه به مساحت 4570 متر مربع در البرز 1 منطقه ولنجک تهران می باشد . کارفرما دانشگاه آزاد اسلامی بوده .