گروه مهندسین بام شیب

طراحی ، نظارت ، اجرا

+(98)1152333072
bamshib.company@gmail.com

دادگستری شهرستان کلاردشت

پروژه دادگستری کلاردشت در سال 1375 استارت زده شد  و بعد از 14 ماه به اتمام رسيد . نقشه های اين پروژه به صورت تيپ مورد تاييد قوه قضاييه بوده و گروه مهندسين بام شيب اجرا کننده اين پروژه می باشد.