گروه مهندسین بام شیب

طراحی ، نظارت ، اجرا

+(98)1152333072
bamshib.company@gmail.com

هتل شادی نوشهر

هتل شادی نوشهر در محدوده اول ورودی نوشهر از سمت رویان به مساحت تقریبی 4000 متر مربع در 5 طبقه به صورت لوکس ساخته شده است . کارفرما شخصی بوده و گروه مهندسین بام شیب افتخار اجرای این پروژه را داشته است