گروه مهندسین بام شیب

طراحی ، نظارت ، اجرا

+(98)1152333072
bamshib.company@gmail.com

پروژه شالیزار چالوس

پروژه شالیزار چالوس در قالب 10 برج 10 طبقه مسکونی به مساحت تقریبی 23000 متر مربع در چالوس منطقه سردابرود ساخته شد . کارفرمای پروژه وزارت علوم و تحقیقات و سازنده گروه مهندسین بام شیب . شالیزار به صورت اسکلت فلزی بوده و نمای بیرونی تلفیقی از سنگ و رنگ می باشد . هر طبقه 2 واحد و در سمت ساحل قرار گرفته است .