گروه مهندسین بام شیب

طراحی ، نظارت ، اجرا

+(98)1152333072
bamshib.company@gmail.com

مجتمع اساتید سرو

اجرای پروژه بلوک C و D سرو تهران واقع در سعادت آباد دو راه فرحزادی در ۲ بلوک ۱۸ طبقه به مساحت  9368 متر مربع به کارفرمايی وزارت علوم و تحقیقات در ۲ سال خاتمه يافت.