گروه مهندسین بام شیب

طراحی ، نظارت ، اجرا

+(98)1152333072
bamshib.company@gmail.com

بازار ساحلی نوشهر

بازار ساحلی نوشهر با 16000 متر مربع با 700 مغازه در جهاد کشاورزی نوشهر پروزه ای تجاری در شهرستان نوشهر در بخش ساحلی این شهرستان واقع شده است .