گروه مهندسین بام شیب

طراحی ، نظارت ، اجرا

+(98)1152333072
bamshib.company@gmail.com

سیمان لازم دیوار چینی

یکی از کاربردی ترین مصالح ساختمان سیمان است . استفاده از سیمان در دیوار چینی و پیش بینی مقدار سیمان مورد نیاز یرای این امر کاری بسیار مهم در عدم اصراف بوده چراکه سیمان به جهت شرایط خاص نگهداری ممکن است اگر مازاد خریداری شود از بین برود بنابراین ما در ۲ جدول جداگانه مقدار تقریبی سیمان مورد نیاز در دیوار چینی دیوار ۱۰ و ۲۰ سانتی را برایتان قرار داده ایم تا بتوانید به راحتی مقدار سیمان مورد نیاز خود را برآورد کنید.